C3:38


(Rubrik:) Wäster Rekarna         

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Hageby chronohemman 1 ähr
                        12 örß land.
B.        Österrgiärdet dett ena åhret vthsäde         16 1/8 tunna
C.        Vthsädhe j Västergärdet dett andra åhr   8 7/8 tunna        
D.        En vreett, lydher till samma åhr                4 1/4 tunna
E.         En starr och hårdvaldz eng till höö           50 laß
F.         Noch en sådhan eng om höö                   24 laß
            En beteß hage.
            Till detta hemman ähr ingen
            skog, mulebete ganska ringa.


(Karttext:)

Skiäklinge egor proxime.
Ölstadh egor närmast
Starr.
Öde åker.
Hård vald
Leer och moojord
Rootorp här närmast.
Leerjord.
Leermylla
Leer och öriord
Betes haga
Leer mylla
Starr
Stee<n>ba<c>he
Daalby egor på denna sijdhan
Folkestadh egor proxime.