C3:39


(Rubrik:) Tårszilla sochn         

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Tårlunda chronohemman 1
            och ähr        8 örß land.
B.        Nårregiärdett ett åhrß vthsäde          11 1/8 tunna
C.        Södhergierdett annat åhrß vthsäde   10 3/4 tunna        
D.        En vrett, såß medh Norregiärdet       2 tunnor
E.         En hårdvaldz eng om höö                 20 laß
F.         En starrvaldß eng höö                      34 laß

G.        Ett litet torp här på
            egorna, hafver 2 småvre-
            tar och ligger gården
            intet till skadha.
H.        Nårre vreten            vthsädhe       11/16 tunna  
I.          Södhervretten          vthsädhe       5/8 tunna  
            Till detta hemman ähr skogh,
            giärßle, vedhbrand och mu-
            lebete effter nödhtorften.
            Detta hemman hafver eng
            ihoop medh Skinlößa vidh
            åån och fins igen littera A
            på nästföliande folio.
            Drager höö                                  10 laß


(Karttext:)

På denna sijdhan tager Egelstadh widh.
Leerjord
Leerjord
Leer mylla
På denne sijdhan ähr byenß skogh.
Sandjord.
Dung jord.
Leer och sand jord.
Sank jord.
Hård vald
Ödes åker
Dung leerjord
Starr.
Folkestadh egor på denna sijdhan.
Sand jord.
Scala ullnarum