C3:4


(Rubrik:) Wäster Reekarne.      

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Sunnetorp chronetorp
B.        Vtsädhe dett ena åhret         3 tunnor
C.        Dett andra åhret vthsäde      2 1/2 tunna
            Gärdhes höö vthi littera C    1 laß


D.        Galgetorp chronotorp.
E.         Ett åhrß vtsäde                    15/16 tunna
F.         Annatt åhrß vthsädhe          1 1/16 tunna

            Til deße torp fins inga mera
            egor, vndantagandeß nogott lijthet
            fiske vthi åån.


(Karttext:)

Prästegårdß egor närmast.
Leermylla
Torsilla åhn.
Snoppetorp egor på denna sijdan om åån.
Hofß egor proxime.
Scala ulnarum.