C3:43


(Rubrik:) Tårssilla sochn.        

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Daalby chronohemman 1/2
            och ähr 2 örß land.
B.        Nårregiärdett ett åhrß vthsädhe         7 tunnor
C.        En vreett, lydher till samma
            åhrß vthsädhe                                    2 7/8 tunna
D.        Södhregiärdet annat åhrß vthsäde       4 5/8 tunna 
E.         En vreett, lydher till samma åhr           4 tunnor 
F.         En liten vreett, såß samma åhr            3/8 tunna
G.        Än en lijthen wreth, vthsäde                3/16 tunna
H.        En hårdvaldz eng till höö                     28 laß
            Till detta hemman ähr inga
            flere ägor än här ähr anno-
            terat på carta, hvarken
            skog, mulebete eller fiske
            vathen.


(Karttext:)

Hageby egor närmast
Sandjord
Kiälstadh egor proxime
Leer och suartmylla
Leer och suartmylla.
Tofwig hård wald.
Folkestadh egor på denne sijdhan.
Starr.
Elack hårdwald.
Sandjord och sandmylla.
Skinnlößa egor proxime.
Scala ullnarum.