C3:46


(Rubrik:) Wäster Rekarne.        

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Nyby chronohemman 1                               6 örßland
B.        Vthsädhe j Wästergiärdett                          8 3/4 tunna
C.        En vreett, lydher till Västergärdet, vthsäde 2 3/8 tunna
D.        En vrett, såß samma åhr, vthsäde               11/16 tunna
E.        Än en vrett, såß och samma åhr                  1 tunna
F.        Östergiärdett annat åhrß vthsädhe               8 1/8 tunna
G.        En vrett, lydher till samma åhr                    3 1/8 tunna
H.        En starr och hårdvaldz eng, höö                  50 laß
I.          En teg, lydher till Eßkilßtu-
            na om höö                                                  6 laß
            Till detta hemman fins hvar-
            ken skog eller mulebete.
            Fiske nogott lijthet vthi åån.


(Karttext:)

Torßilia stadz egor närmast.
Leerjord.
Moo och örjord.
Leerjord och leer mylla
Leermylla.
Torßilja stadz egor proxime.
Släät hårdwall
Hård wald.
Slett starr waldh.
Starr.
Åhrby egor på denne sijdhan.
Torsilla åhn