C3:47


(Rubrik:) Wäster Rekarnna.        

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Torsilja prästegård cronohemman 1, <...> örßland
B.        Östergärdet ett åhrß vthsäde                      22 29/32 tunna
C.        Wästergärdet, andra åhrß vthsäde              22 tunnor
D.        En vrett, såß med Östergärdet, vthsäde      2 tunnor
E.        En vrett, såß med Västergärdet, vthsäde     3 5/8 tunna
F.        En hård och starvaldz eng om höö               90 laß
            Detta hennan hafver och en eng
            wijdh Skinnlösa och finß der
            jen littera B folio 411 om höö                     20 laß
            Hafver och detta hemman en teg j Ölstad.
            Eng littera E folio 622 om höö                      6 laß
            En engeß teg hafver och detta hemman
            j Kiälsta, littera I, folio 443, höö                   2 laß
            Tarfwe skog och mulebete effter
            nödtorfften, fiske bara litet.


(Karttext:)

Dung jord.
Leerjord.
Moojord.
Torßilja stadz egor på denne sijdhan.
Öllstad egor närmast
Jägare platz
Lerjord.
Sten baka
Betes hage
Leer mylla.
Swart mylla.
Leer jord.
Kiälsta egor närmast.
Hageby egor proxime
Scala ullnarum. 

(Senare blyertsanteckningar:)

1647 af Johan Larsson Groth 

(Ytterligare blyertsanteckningar finns)
 
1 41 tillskrivet med blyerts ms
2 62 tillskrivet med blyerts ms
3 44 tillskrivet med blyerts ms