C3:48-49


(Rubrik:) Torsillia sochn.        

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Mählby cronohemman 4 halfwa, alla lijka stora j åker,
            eng och alla commoditeter, hwart hemman
            4 örß land.
B.        Östergärdet ett åhrß vthsäde                                  24 1/8 tunna
C.        Wästergärdet annatt åhrß vthsäde                          19 15/16 tunna
D.        En vreett, lydher till numero 4, vthsäde                        3/16 tunna
E.        En vreett, kommer numero 1 och 2 till, vthsäde         11/16 tunna
F.        En vreet, lydher numero 2 till, vthsäde                           5/16 tunna
G.        En hård waldz eng om höö allß                               120 laß
H.        En liten hage om höö, kommer numero 3, 4 <till>   4 laß

            Till hwart hemman belöper sig vthsädhe
            dett ena åhretz j littera B                                        6 1/32 <tunna> 
            Dett andra åhret vthsäde j littera C                        4 31/32 tunna
            Höö hvart åhr                                                        30 laß
            Giärdeßhöö dett ena åhret                                      2 laß
            Dett andra åhret                                                     1 laß
            Skog och mulebete effter nödtorfften,
            fiskewatten j Blackfiälen.


(Karttext:)

Engeßholmen proxime
Ler mylla öfver alt.
Leer mylla öfver alt.
Wäßby egor proxime
Torßilja stadz egor närmast.
Scala ullnarum.