C3:5


(Rubrik:) Fårs sochn.      

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Frößlunda chronohemman 1
            och ähr    12 örß land
B.        Östergiärdett ett åhrß vtsäd    16 1/8 tunna
C.        Wästergiärdett annatt åhrß
            vthsädhe                                12 tunnor
D.        En wreett, lydher till
            samma åhr                             3 1/2 tunna   
E.         En hårdwaldß eng till
            höö öffver alt                         26 laß

            Detta hemman hafver nogra engeß-
            tegar vthi Häßleby engen och
            gå i teeg skiffte medh Kiälsta och
            Skiulstadh, drager till höö
            öfwer heela engen littera A
            och till denne gården              70 laß

            Till offvanbemälte hemman ähr
            en ringa lägenheet till giärß-
            le och veedhbrandzskogh,
            nödtorfftigt mulebete,
            fiske vatten vthi åån.


(Karttext:)

Löpinge skog proxime
Moojord.
Hofß egor närmast på denne sijdhan
Tomptehaga, steenigh
Steen och tallbuskar
Kiälstadh egor på denna sijdhan
Leermylla
Moojord.
Leerjord
Torsilla åhen
Wilstadh egor på denna sijdhan
Engz holma
Steen och bärgh
Leer mylla
Leerjord.
6 laß starr
Hård wald 20 laß
Skiulstadh egor på denne sijdhan proxime
Scala ullnarum.