C3:50


(Rubrik:) Wäster       

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        En engeßholme, kommer
            Eskelßtuna ladhugård till,
            om höö                            200 laß

(Karttext:)

Black fiälen.
Hård waldz.
Starrwald.
Kiärr och moraß.