C3:51


(Rubrik:) Rekarna       

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Skattehemman 1 och 1/2
B.        Nårregärdet ett åhrß vthsäde till byn   12 7/32 tunna
C.        Södhergärdet annatt åhrß vthsäde       16 7/8 tunna
D.        En hårdwaldz eng om höö                     <...>
E.        En hård valdz eng om höö                     <...>
F.        En liten eng om höö                               <...>
G.        En eng medh starrvald höö                    <...>
H.        En eng vth i från byn                              <...>
                          Summa höö                            <...>

1.         Numero 1, skatthemman 1, ähr 8 örß land,
            hafver i by måhl                    48 allnar
            Vthsädhe j Nårrgärdet, littera B      8 5/32 tunna
            Vthsäde j Sodhergärdet1, littera C 11 1/4 tunna
            Höö j engen, littera D                             <...>
            Höö j engen, littera E                              <...>
            Höö j engen, littera F                              <...>
            Höö j engen, littera G                              <...>
            Höö j engen, littera H                              <...>
                          Summa höö                               <...>

2.         Numero 2, skatthemman 1/2, ähr 4 örßland,
            hafver j bymåhl                    24 alnar
            Vthsädhe j Nårrgärdet, littera B      4 1/16 tunna
            J Södhergärdet, littera C, vthsäde   5 5/8 tunna
            Höö j engen, littera D                             <...>
            Höö j engen, littera E                              <...>
            Höö j engen, littera F                              <...>
            Höö j engen, littera G                              <...>
            Höö j engen, littera H                              <...>

            Sågqwarn finß till denne by,
            brukaß höst och wåhr.
            Tarfve skog och mulebete finß
            här till sampt fiske j Leensiön. 


(Karttext:)

Hälleby egor närmast
Sand jord.
Sand mylla
Swartmylla.
Ler jord.
Leermylla
Leer mylla
Dung jord
Leensiön.
Scala ulnarum.

(Senare anteckningar:)

NB. Detta lärer vara Ökna.
Lärer heta Ökna

1 D.v.s. Södergärdet