C3:52-53


(Rubrik:) Torsilia sochn.      

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Hälleby hemman 4
B.        Nårregärdet vthsäde till heela byn    43 1/2 tunna
C.        Södhergärdet vthsäde till heele byn  40 1/2 tunna
D.        En hardvaldz eng till byn höö           50 1/4 laß
            Vthsädhe jbidem till hele byn           1 3/8 tunna
E.         En starr och hårdvaldz
            eng om höö till hela byn                   175 3/4 laß
            En beteß hage till hele byn
                                        Summa höö         226 laß

1.         Numero 1 cronoheman 1/2
            ähr 8 örß land, hafver i bymål   32 allnar
            Vthsäde j Norrgärdet littera B        11 3/4 tunna   
            Vthsäde j Södhergärdet littera C    11 tunnor
            Höö j bäggeß engarna littera
            D och littera E                                 62 1/2 laß
            Vthsädhe j D                                   3/8 tunna
G.        En wrett vthsäde                             1/4 tunna

2.         Numero 2 frälsehemman 1 ähr 12 örß land
            hafver j bymåhl                    36 alnar
            Vthsäde j Nårrgärdet littera B         12 15/16 tunna
            Vthsäde j Södhergärdet littera C     12 tunnor
            Höö j bådha engiarna littera
            D och E                                           71 laß
            Vthsäde där jbidem littera D              13/32 tunna

3.         Numero 3 frälsehemman 1/2 ähr 3 örßland
            hafver j bymåhl                                16 allnar 
            Vthsäde j Nårrgärdet littera B         5 7/8 tunna
            Vthsäde j Södhergärdet littera C     5 1/2 tunn
            Höö i engiarna littera D och E          31 1/2 laß
            Vthsäde jbidem littera D                      3/16 tunna

4.         Numero 4 frälsehemman 1
            och ähr lijka stort medh numero 2
            bådhe j örßtal, alnetal och
            alla comoditeter och lägen-
                          heter.
            Skogh, mulebete finß här
            ganska ringa fiske wattn
            j Leen siön och j åån.


(Karttext:)

Dung jord
Sand mylla
Lerjord.
Folkestadh egor proxime
Sand[my] mylla
Brånstadh egor närmast.
Leer jord.
Leerjord.
Ährna egor närmast.
Betes hage.
Sand mylla.
Sandjord.
Ekeby egor proxime
Leerjord.
Dung jord
Sand jord
Sand mylla
Ökna egor närmast.
Löttß egor proxime
Scala ullnarum.

(Senare anteckningar:)

Författad 1647 af  Johan Larsson Groth
Reviderad in Martii 1743 för jämföring emot
Sylvii sednare charta, hwar på 1715 åhrs skatt-
läggning sig grundar och här wid befunnit en
missräkning af 4 tunnor 20 1/4 kappor mera än charta
beskrifningen utförer.