C3:54-55


(Rubrik:) Wäster  Rekarnna

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Lött chronohemman 1 och ähr 4 örß land.
B.        Nårrgärdet ett åhrß vthsäde            11 3/32 tunna
C.        Södhergärdet annatt åhrß vthsäde   8 19/32 tunna
D.        En starr valdz eng medh hård
            vald i bland om höö                         46 laß
E.         En hård och star valdz eng höö        2 laß
            Numero 1 j Svallinge hafver och eng
            här j littera E om höö                       2 laß
F.         En lijten teeg, lydher till sam-
            ma gård j Svallinge, om höö             1/2 laß
G.        Noch en teeg, lydher och till
            numero 1 j Svallinge om höö           1 laß
H.        En hård och starr waldz eng om hö
            hijtt till byen                                     2 laß
            Numero 1 cronogärdet j Bråttstad hafver
            och eng j littera H, höö                    2 laß
            Till denne by finß mulebete
            men skog intett.
                                        Summa höö        50 laß


(Karttext:)

Hälleby egor närmast.
Dung jord.
Leer jord.
Dung jord.
Ler mylla.
Ekeby egor proxime