C3:56-57


(Rubrik:) Torsilia sochn.      

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Broby hemman               6
B.        Västergiardett1 ett åhrß vthsädhe till hele byn       79 tunnor
C.        Östergärdet annatt åhrß vthsäde till hele byen      72 tunnor
D.        En vrett, såß medh Östergärdet, vthsäde till byn  4 7/8 tunna
Q.        En hård och starrvaldz eng om höö                      37 1/2 laß
R.         En hård valdz eng höö till hele byen                     56 1/4 laß
S.         En liten eng höö till hele byen                              18 3/4 laß
T.         Stor engen om höö till heele byen                        93 1/4 laß
            En deel af denne eng finß har2 wijdh byn
            och mästa delen finß på näst effterföljande
            folio, littera T.
            Denne by hafver och eng på holmen wedh
            Wästerby och finß der igen folio <...> littera I
            om höö hijtt till byen                                            102 1/2 laß
                                                          Summa höö alß     308 1/4 laß

1.         Numero 1 skatthemman 1 och ähr     7 örßland
            hafver j bymål 42 allnar.
            Vthsädhe j Västergärdet littera B                           14 7/8 tunna
            J Östergärdet vthsäde littera C                              13 3/8 tunna
            Vthsädhe j wreeten littera D                                   29 29/32 tunna
F.         En liten wreett, såß medh Östergärdet, vthsäde        9/16 tunna       
I, K, L. Deße tree vretar såß  medh Wästergärdet, vthsäde 1 3/8 tunna   
P.         En vrett, vthsäde                                                     5/8 tunna
            Höö j engen littera Q                                              7 laß
            Höö j engen littera R                                              10 1/2 laß
            Höö j engen littera S                                               2 3/4 laß 
            Höö j engen littera T                                              13 1/4 laß    
            Höö på holmen littera I                                          15 1/2 laß
                                                        Summa höö alß          49 laß

2.         Numero 2 skatthemman 1 ähr     8 örß land
            hafver j bymåll                48 allnar
            Vthsäde i Västergärdet littera B                             16 1/4 tunna
            Vthsäde i Östergärdet littera C                              15 1/4 tunna
            Vthsäde i vreeten littera D                                      1 1/16 tunna
M.        En liten vrett, vthsädhe                                            9/16 tunna
N.        Noch en vrett, vthsädhe                                           7/16 tunna
O.        En hage om höö                                                      4 laß
            Vthsäde jbidem                                                      1/2 tunna
            Höö j engen littera Q                                              8 laß
            Höö j engen littera R                                              12 laß
            Höö j engen littera S                                               4 laß
            Höö j engen littera T                                              20 laß
            Höö på holmen littera I                                          22 laß
                                                        Summa höö alß          70 laß

3.         Nummero 3 skatt hemman 1 ähr lijka stort
            medh numero 1 bådhe i örß tal, alnetal och
            alla lägenheter, vndantagandeß deße trenne
            effterskrefne vreter.
E.         En vreth vthsäde                                                     1 1/2 tunna
H.        En vreth vthsäde                                                     1 3/32 tunna


            Notarum Explicatio
                                                                                              
4.         Numero 4 cronohemman 1/2
            och ähr     4 örß land,
            hafver j bymål                27 allnar
            Vthsäde j Västergärdet littera B        9 1/2 tunna
            Vthsäde i Östergärdet littera C         8 3/4 tunna
            Vthsäde i vreten littera D                   9/16 tunna
G.        En vrett, vthsädhe                              1 15/16 tunna
            Höö j eng littera Q                             4 1/2 laß
            Höö j engen littera R                          6 3/4 laß
            Höö j engen littera S                          2 1/4 laß
            Höö j engen littera T                          11 1/4 laß
            Höö i engen littera I                           11 1/2 laß
                                   Summa höö                37 1/4 laß

5.         Numero 5 cronohemman 1
            och ähr 5 1/2 örß land
            hafver j bymåhl 33 allnar
            Vthsäde i Västergärdet littera B        11 3/4 tunna
            Vthsäde i Östergärdet littera C         10 5/8 tunna
            Vthsäde i vreten littera D                   23/32 tunna
            Höö j engen littera Q                         5 1/2 laß
            Höö j engen littera R                         7 3/4 laß
            Höö j engen littera S                         2 3/4 laß
            Höö j engen littera T                         13 1/4 <lass>
            Höö på holmen
            littera I                                              15 1/2 <lass>
                                              Summa höö     44 1/4 laß

6.         Nummero 6 cronohemman 1
            ähr lijka stort medh
            nummero 5 bådhe j
            örßtal, alnetal och
            alla commoditeter
            och lägenheeter.

           
Numero 2 skattehemmanet
            som för omrördt ähr
            ligger till Torpa
            sochn till kyrkio
            och till Åkerbo
            häradt till tingß
            lag.

            Timberskog och annan
            tarfve skog sampt
            mulebete finß här
            och fiske j Galten

U.        En beteßhage till
            hele byn.


(Karttext:)

Dung jord.
Tibla egor närmast.
Sten baka.
Lerjord
Leerjord
Betes haga
Sten bake
Dung jord.
Broby vijken.
Sand jord.
Sand mylla
Leerjord.
Leer mylla
Leer jord.
Wästerby by egor proxime
Kiär
Kålstadh egor proxime
Betes hage
Scala ulnarum.                  


1 D.v.s. Västergärdet
2 D.v.s. här