C3:59


(Rubrik:) Rekarna.      

                                                                         
A.        Harstadh cronohemman        2
            ähro lijka stora, nembligen 4 örß land
            hwardera. J eng, åker och
            alla commodite<te>r ähre de lijka
B.        Nårrgärdet ett åhrß vthsäde              26 7/32 tunna
C.        Södhergärdet andra åhrß vthsäde      19 5/16 tunna
D.        En hård valdz eng om höö                  24 laß
E.         En starr och hård valdz eng                80 laß
F.         En starr och hård valdz eng                24 laß
                                             Summa höö      128 laß

            Till hvart hemman b<e>löper sigh
            vth sädhe j Nårrgärdet littera B         13 7/64 tunna
            Vthsäde j Södhergärdet littera C       9 21/32 tunna
            Höö till hvart hemman                        64 laß
            Till deßa heman finß ganska ringa
            skog och mulebete.


(Karttext:)

Dung jord.
Gummerskiäl närmast
Sten bake
Sand jord
Leerjord.
Leerjord
Skiäklinge proxime
Beteß hagar.
Sand jord.
Leer jord.
Vahltompta egor proxime
Egelsta egor närmast.
Sand jord.