C3:60-61


(Rubrik:)     Torsilia  sochn.      

                                                                         
A.        Skiäklinge cronohemman  1
            ähr 4 örß land.
B.        Nårrgärdet ett åhrß vthsäde               8 5/8 tunna
C.        Östergärdet, såß samma åhr, vthsäde 5 11/16 tunna
D.        Wästergärdet andra åhrß vthsäde      18 15/16 tunna
E.         En vrett vthsäde                                 3/4 tunna
F.         En liten vrett vthsäde                          5/16 tunna
G.        En starr och hårdvaldz eng                  40 laß
H.        En starrvaldz eng om höö                    30 laß
I.          En beteß hage
            Skog och mulebette finß
            här till effter nödhtorfften
K.        Ödheåker j beteß hagen littera I
            Vthsäde                                             1 5/8 tunna          


(Karttext:)

Kleefß egor proxime
Betes hage
Öde åker
Leer jord.
Leer jord
Leer mylla
Ölstadh egor närmast.
Harsta egor proxime
Leer mylla
Egelsta egor närmast.
Scala ullnarum.