C3:62


(Rubrik:) Wäster      

                                                                         
A.        Öllstadh cronohemman 1 ähr 6 örß land.
B.        Nårrgerdet ett åhrß vthsäde               9 1/2 tunna
C.        Södhergärdet annatt åhrs vthsäde     12 15/16 tunna
D.        En starr och hård valdz eng höö         70 laß
E.         Denne teg kommer prästegården
            till och finß wijdhare relation
            där om på siälfwa prestegårdz
            afritning folio <...> littera E.
F.         En beteß hage
            Skog och mulebete finß  här till
            byn men flere lagenheter
            jntett.


(Karttext:)

Roßnäß proxime
Betes hage medh ste<n>bake.
Moo jord.
Präste gårdz egor närmast.
Skiäklinge egor närmast.
Jägare platz
Skiäklinge egor närmast.
Ler jord.
Leermylla.
Jägare platz
Hageby egor narmast


(Senare anteckning:)

Bladet emillan fol. 62 och 65 är taget till registret uti denne boken.11 Sidorna 63-64 saknas i jordeboken.