C3:69


(Rubrik:) sochn.     

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
G.        Denne eng kommer till Wästerby, hvilket
            Västerby finß igen på näste folio
            om höö till samma Västerby        81 laß
            Bådhe gårdarna j Melhammar ligga j
            tegskiffte här j engen medh och
            få de höö på sin deel                   27 laß
            Summa höö öfver hela engen      108 laß


(Karttext:)

Betes hage
Starr vald.
Hård vald.
Scala ullnarum.