C3:72


(Rubrik:) Tunnbo

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
H.        Denne eng kommer och Wästerby och
            Meelhammar till, medh godh hård och
            starrvald om höö öffwer alt                        48 laß
            Till Västerby höö                                        36 laß
            Till Meelhammar höö                                  12 laß
I           Denne holmeng kommer Broby
            till om höö alß                                             102 ½ laß(Karttext:)

Galten Lacus
Hård valdz eng
Starr valdz eng