C3:73


(Rubrik:) sochn

                                                                         
            Notarum Explicatio

A.         Bärga Cronohemman 1 ähr                        12 örßland
B.         Östergärdet ett åhrß vthsäde                      13 ½ tunna
C.         Wästergärdet annatt åhrß vthsäde              16 ½ tunna
D.         En hårdvaldz eng om höö                            46 laß
E.         En hårdvaldz eng om höö                            16 laß
f.          Twå beteßhagar
H.         En humblegård till 60 stänger
I.          En tompthaga
            Till detta heman ähr timber
            och tarfveskog sampt mulebete
            effter nödtorfften.


(Karttext:)

Öflinge by egor proxime
Ör och sandjord
Leerjord
Sand och öör jord
Betes hage
Betes hage
Scala Ullnarum