C3:74-75


(Rubrik:) Wäster        Rekarna.     

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Gunnarskiäl cronohemman 1 1/2
B.        Östergärdet ett åhrß vthsäde till bäggiäß hemnaren1     25 7/16 tunna
C.        Wästergärdet annatt åhrß vthsäde till bäggiäß                21 1/4 <tunna>
D.        En starr och hårdvaldz eng om höö alß                           38 1/2 laß
E.         En annan starrvaldz eng om höö alß                               38 1/2 laß
            Vthsäde der jbidem, såß ihoop medh Östergärdet         1 13/16 tunna
F.         En beteß hage till bådhe gårdarna där jbidem.
G.        En vreet, såß i hop medh Västergärdet, lydher till
            bådhe gårdarna, vthsädhe                                              1 15/16 tunna
H.        En eng, lydher till numero 1, om höö                             10 laß
I.          En eng, lydher till numero 2, om höö                             20 laß
K.        En vreet, lydher numero 2 till, såß medh littera C            3/4 tunna
L.         En vrett, kommer och numero 2 till, säß med littera7/8 tunna
            Höö alß till heele byen                                                    106 1/2 laß

Numero 1, cronohemman 1, ähr 10 örß land, hafver
            j bymål                                                                          90 allnar.
            Vthsäde j littera B                                                         16 3/4 tunna
            Vthsäde j littera C                                                         14 tunnor
            Höö i engen littera D                                                      25 laß
            Höö i engen littera E                                                       25 laß
            Vthsäde ibidem                                                              1 1/8 tunna
            Vthsäde j wreten littera G                                              1 3/16 tunna
            Höö j engeßhagan littera H                                             10 laß
                                                                    Summa höö            60 laß

Nummero 2, cronohemman 1/2, ahr2 5 1/2 orß land3,
            hafver j bymål                                                                49 allnar
            Vthsäde j littera B                                                          8 11/16 tunna
            Vthsädhe j littera C                                                        7 1/4 tunna
            Höö j engen littera D                                                      13 1/2 laß
            Höö j engen littera E                                                       13 1/2 laß
            Vthsäde jbidem                                                              11/16 tunna
            Vthsädhe j wreeten littera G                                            3/4 tunna
            Vthsädhe j wreten littera K                                              3/4 tunna
            Vthsädhe j wreeten littera L                                             7/8 tunna
            Höö j engen littera I                                                        20 laß
                                                                    Summa höö            47 laß

            Till denne by finß
            giärsle och weedh-
            skogh sampt mule-
            bethe, men mera
            lägenheeter jntet.


(Karttext:)

Löfstadh egor proxime
Öflinge by närmast.
Sten bake
Sten bake
Dung jord.
Kleefß egor proxime
Betes hage
Sånd iord
Sten bake
Bärgaskog näst
Sten bake
Siäklinge egor närmast.
Leerjord.
Leerjord.
Sten bake
Hanstadh egor närmast
Vahltompta egor proxime
Scala ullnarum.


1 D.v.s. hemmanen?
2 D.v.s. ähr
3 D.v.s. örsland