C3:76


(Rubrik:) Tunnbo     

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Stora Wahltompta cronohemman 1/2
            och ähr 3 örß land.
B.        Nårregärdet ett åhrß vthsäde       10 1/8 tunna
C.        Södergärdet annat åhrß vthsäde  10 15/16 tunna
D.        En ödheß vreett vtsäde                 15/16 tunna             
E.         En beteß hage, doger till åker
F.         En liten eng om höö                      6 laß
G.        En star valdß eng om höö              8 laß
H.        En sank starrvaldz  eng om höö    16 laß
            Till detta hemman ähr tarfve skog
            och mulebete effter nödhtorfften.


(Karttext:)

Gunnarskiälß egor proxime
Öde åker.
Öde åker.
Betes hage.
Harsta skog proxime
Harsta egor närmast.
Betes haga.