C3:8


(Rubrik:) Wäster Reekarne.      

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Denne eng kommer Skiul-
            stadh, Kiälstadh sampt Fröß
            lunda till och kallaß Häß-
            leby eng. Widare beskiedh
            fins specialius nästför
            ledne folio.        
B.        Denne tegh kommer en-
            skylt Skiulstadh till om höö         4 laß
C.        En teegh, lydher till Kiälby,
            om höö                                      4 laß
D.        Ett lijthet afgiärdat chrono-
            torp belägitt på Hunstadh egor.
E.        Wästerwreten ett åhrs vtsäde      2 3/16 tunna    
F.        Öster wreten annat åhrß vthsäde 1 5/16 tunna     
G.        Denne eng lydher Hunstadh
            till, drager höö alß                       32 laß
            Till detta torp finß inga
            mera egor än här ähr an-
            noterat.


(Karttext:)

Starr
Hunstadh egor på denna sijdhan
Bergott.
Starr
Leerjord.
Hårdwald
Hård vald
Meestadh egor proxime.
Hårdvald.
Starr.
Hårdvald
Starr
Starr.
Här tager Frößlunda, Kiälstadh, Skiulstadh sampt Hunstadh skogh vidh.
Faskunga egor proxime.
Scala ullnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

1647 Johan Larsson Groth