C3:80


(Rubrik:) Tunnbo        sochn.     

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Klefwan cronohemman 1/2 ähr 2 örß land
B.        Vthsäde j Nårregärdet dett ena åhret          7 7/8 tunna
C.        Södhergärdet annatt åhrß vthsäde               8 1/4 tunna
D.        En vrett, såß samma åhr, vtsäde                        7/8 tunna
E.         En starrvaldz eng om höö                            12 laß
F.         En liten eng medh starrvald höö                    4 laß
            Vthsäde jbidem, såß ihop med Norrgärdet 15/16 tunna
            Giärsle skog och mulebete finß här till
            men flere lägenheter intett.


(Karttext:)

Löffstad skog på denne sijdhan
Leer mylla.
Sand jord.
Dung jord.
Betes hage
Gummerskiäl proxime.
Leer mylla
Mojord
Dung jord.
Sten backe.
Skiäklinge skog närmast.
Öde åker