C3:82-83


(Rubrik:) Wäster        Rekarna.     

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Skyttinge cronohemman 2, frälsehemman 2
            och ähro alla lijka stora bådhe vthi
            örßtal, åker, eng och alla com-
            moditeter.
B.        Vthsädhe j Nårregiärdett till he-
            le byn                                                42 1/8 tunna 
C.        Södhergärdett annatt åhrß vthsädhe
            till hele byen                                      33 3/8 tunna 
D.        En hård valdz eng om höö                  40 laß
            Vthsädhe jbidem hvart annat åhr 
                                                                     4 1/2 tunna
E.         En hårdvaldz eng om höö                   40 laß
F.         En hård och starvaldz eng höö            40 laß
G.        En nyrögd eng om höö                        20 laß
                                                    Summa      140 laß

            Deße hemman ähro hwartdera
            4 örß land
            Vthsädhe till hvardera j littera B          10 17/32 tunna
            Vthi littera C till hvardera vthsäde        8 11/32 tunna
            Vthsäde j engen littera D till hvar
                                                                       1 1/8 tunna
            Höö alß till hvart hemman
                                                                       35 laß
            noch giardeß1 höö hvart åhr                 2 laß

            Till denne by finß skog till vedh-
            brand och giärsle sampt mulebete till
            nödhtorfften, men fiske intett.
H.        En beteß hage till hele byen.


(Karttext:)

Väsby proxime
Dung jord.
Prestegårdz egor närmast.
Betes hage
Prästegårdz egor proxime
Sten bake
Dung jord. Leerjord
Öde åker
Öflinge by egor proxime
Sten bake
Moo jord
Dung jord
Leer mylla
Sandmylla.
Lerjiord
Moojord
Leer jord.
Sand jord
Dung jord
Leer mylla
Moo jord.
Ler[er]jord
Smeeby egor närmast.
Dung jord
Scala ullnarum.

Leer mylla         
1 D.v.s. gärdes