C3:9


(Rubrik:) Fors sochn.      

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Flagsta cronohemman    1    8 öresland
B.        Norregärdet vthsäde                14 tunnor
C.        Södergärdet vthsäde                12 3/4 tunna
            Lerjordh i både gärden.
D.        Släta hårdwaldz engier als         62 laß

            Till detta hemanet är så någorlunda
            skogh till mulebete och gärdsel, fiske-
            watn i Lönnsiön.

E.         Denne engh kommer Kålsta till
            och drager höö                    8 laß

(Karttext:)

Ekeby ägor proxime.
Leermylla
Bråttsta engh proxime.
Hårdwald
Hårdwald
Slätt
Leer mylla
Kålsta ägor proxime.
Scala ullnarum.