C3:92


(Rubrik:) Åkers häredt och Åker sochn a<ff>mätt 1641.    


(Karttext:)

Här tager Kuarenberga hage emot, krone
Betzhaga med bärgh iblandh
Betz haga med bärgh iblandh
Här tager Kuarenbärga skogh emot
Ökna krone 2
Lill ängien till Ökna, slätt och sänck iblandh, 51450 quadrater
Lind
Sandiordh
Här tager Fårrßa skogh <emot>
Ler iordh
Skarp hårduall
Slätt
Okenbo utlyckia
Skarp hård uall med enebuskar iblandh
321025 quadrater
Stoor ängien till Ökna, slätt och tuffuigh iblandh och tämbligh bärandhe
Mo iord
Skarp hård wall och slät
Här tager Fårßa ängh emot, krone 1