C3:93


(Rubrik:) Åkers häredt och Åkers sochn affmätt 1641.    


(Karttext:)

Koo hagar till skatte gården i Skäggesta, skarp
Frälße
Här tager Walsbärga ängh emot, krone 2, skatte 1, frälse 1
Här tager Spånga åker emot, krone 4 gårdar.
By ängien till Skäggesta, slätt hårdwall, nogot tuffuigh iblandh, 372425 quadrater
Kalff haga till skatte gården
Frelße
Gräshaga till skatte gården, buskigh och tufuigh
Skägsta
Leriordh
Leriordh
Här tager Ryby mark emot, krone 2, frälse 2
Rööiord
Leriordh
Lind
Lind
Röö iordh
Wäster ängien till Skäggesta, slät och med sälteboten iblandh, 295000
Lind
Häst haga till skatte gården
Frelße haga
Här tager Sörby ängh emot, frelße 4.