C3:94-95


(Rubrik:) Åkers häredt och Åkers sochn affmätt 1641.    


(Karttext:)

Här tager Härre ängien emot
Här tager Järesta hagar emot.
Här tager prästegårdens ängh emot.
Här ängien till skattegården och bådhe kronegårdarna i Walsbärga, hård wall och tuffuigh
Oxesiön
Lind
Sänckt och tuffuigh och tämbligh bärandhe
Skarp hårdwall med enebuskar wppå och tuffuigh
Skattegården Wallsbärga
Stoor ängien till Wals bärga, slätt och litet sänck iblandh och beblandat medh sälteboten
Leriordh
Wals bärga
Frälse
Krone
Krone
Skatte
L<i>nd
Leriordh
Magärs ängien hård wall och tuffuigh iblandh
Sandiordh
Här tager jägarbacka emot.
Lind
Här tager Skäggesta åker emot, skatte 1, frälse 1