C3:97


(Rubrik:) Åkers häredt och Åker sochn affmätt 1641.    


(Karttext:)

Här tager Siggekäär emot, frälse
Betz haga till Brolöt, skarp och nogot skogh
Backa
Når ängien till Brolött, litet sänck och skarp hård wall
Här tager Skäffue skogh emot, frälse 2
Lind
Lind
Fur iord
Lind
Lind
Lind
Brolöt1
Kärr ängien till Brolöt, slätt och sänck ehr tämbligh bärandhe
Backa
Fur iord
Här tagher Lidha ängh emot, frälse 2.


1 Namnet tillagt av senare hand.