C3:Påteckning, början av boken


Vid revisionen af denne bok äro flere chartor
befundne utan namn och flera hvarå socknens
namn på den affattade lägenheten ej är utsatt;
desse hafva således ej kunnat i jordeboken infö-
ras; de anvisningar som vid rivisionen blifvit giorde
å denna bok äro i jordeboken utmärkte med 3
                                                                                          +
        Stockholm den 4 maji 1816.

                                           W. Segerstedh

År 1893, januari, är denna kartebok
med ledning af hennes register invänterad
och fullständig befunnen. Anmärkning i protokollet
      
                                           H. M. Kruuse