C3:Register


(Rubrik:) Register öfver boken I 3 af Södermanneland ock fölliande härader, giordt den 26 januarij anno 1701.


Härader                        Sochnar           Byar                                            Folio  

Wester Rekarne            Forsz               Eskelstuna stadzägor                                  21      
                                                                         Grindstugun Eskelstuna kyrck ock præstgård  3
                                                                         Sunnetorp                                                  4
                                                                         Galgetorp                                                  
                                                                         Froslunda2                                                 5
                                                                         Kiälsta                                                       6
                                                                         Skiulsta                                                      7   
                                                                         Skougstorp                                               
                                                                         Häsleby eng til Skjulsta, Kiällsta                           
                                                                                             och Fröslunda                                 }8
                                                                         Hunsta egor et torp
                                                                         Flagsta                                                       9
                                                                         Kåhlsta med en äng til Stenby                    10
                                                                         Steenby                                                     12
Af gifuit qvittence på det arbete som                 Lundby                                                      13
framlidne cronones lantmätare i Södermanland   Bredby = Gredby3                                     15
Johan Larßon Grott ifrån Westra Rekar-            Flackersta                                                  16
na inlefvererat hafver som och                            Swalinge                                                    17
effter sahlig lantmätaren Jsrael                            Håff                                                           dito  
Larßon Frandz ingifne edelige                             Kunsta = Hunsta                                        18   
revers befinnes der för införde                            Kiälby                                                        19 
trenne sochnar Fårs, Torsilla och Tun-               Hundewad                                                  20     
bo uti Westra Reekarna wara af                         Löpinge                                                      21
dem åhr 1647 och 1648 afmätte och                  Börcketorp
renoverade, som till effterrättel-                          Myntorp = Myrtorp                                   
se tienar, dock således at Grott                          Meesta = Mesta                                         22  
anno 1647 afmätt Fors sochn med en                Berga                                                         24    
dehl af Torsilla; det öfriga har Franz                   Åhrsby eng tillika med Skiöleby                   25     
följande åhr continuerat med.                             Ahrsby by = Åsby                                      26
                                                                         Skiölby                                                      
                                                                         Wijby                                                         28
                                                                         Tacketorp                                                  29
                                                                         Backa                                                        
                                                                         Lund                                                          30 
                                                                         Biörnetorp                                                 
                                                                         Tolan                                                          31
                                                                         Frönäs säterij                                             
                                                                         Hattran                                                       32                                                                                                     

                                    Torszilla         
Söfstad                                                       35
                                                                         Egelstad                                                      36
                                                                         Rotorp                                                        37
                                                                         Hageby                                                       38
                                                                         Tårlunda                                                     39
   Westre Rekarne          Torshella           Folckesta                                                   40
                                                                         Skinlösa med en äng till Torlunda,                    41 
                                                                                      Thorsälla, Skälstugan och
                                                                                                                   Söfsta

                                                                         Åhrby                                                         42
                                                                         Dahlby                                                        43
                                                                         Kiellsta                                                       44
                                                                         Nyby med en äng till Eskilstuna                       46
                                                                         Torshella præstegard                                   47
                                                                         Mählby                                                       49
                                                                         Engesholma til Eskelstuna ladugård              50
                                                                  NB. En lägenhet, förmodligen Ökna                   51
                                                                          Hälleby                                                      52
                                                                          Lööt                                                          54
                                    Tunbo              Broby                                                        57
                                                     Torshälla       Stoorengen                                                58
                                                         dito           Harstad                                                      59
                                                         dito           Skiäcklinge                                                60
                                                         dito           Ölstad med en äng till prestegården                 62

                                    Tunbo              Tunbo kyrck med Capellans och Klåckare gården 65
                                                                          Öflingeby                                                   67 et 68
                                                                          Westerby och Melhamra äng [eng]             69 et 72
                                                                          Westerby                                                   71
                                                                          Berga                                                         73
                                                                          Gunnarskiäl                                                75
                                                                          Stora Wahltompta                                      76
                                                                          Löfsta                                                        79
                                                                          Skogen eller Amtorp                                 
                                                                          Klefwan                                                     80
                                                                          Smeby                                                       81
                                                                          Skyttinge                                                    83
                                                                          Hageby                                                      84

Åkers                            Åkers             
Broby                                                        894
                                                                          Byholm                                                      91
De ofullkomblige chartor                                                       Ökna                                                         92    
i Åkers härad af åhr 1641                                                      
Skägsta                                                      93 
har lantmätaren Anders Samuelßon                                   
Walsberg                                                   95  
affattat och ingifwit.                                                              
Järesta                                                       96    
Se även sid. 287.5
                                                  Brolööt                                                      97
                                              eller Ärja        Äria                                                            99
                                                                          Skoquarn, Sågaretorp och Löta                 100
                                              Åker               Prästgården, Tuna                                      101
                                                                          Spånga                                                      103
                                                                          Täby                                                         104
                                                                          Jngolstorp                                                 105    
                                                                          Bäckrudd                                                  dito
                                                                          Siöbåhr = Sjöberg                                     dito
                                                                          Bråtorp                                                     106
                                              eller Ärja        Såånstorp = Sundstorp                               dito
    Åkers                             Akers              Hässelby                                                    107
                                                                          Norrby                                                      108
                                                                          Rockesta                                                   109
                                                                          Skeenby                                                    110
                                                                          Akerby7                                                    111
                                                                          Quarnberga                                               112
                                                                          Grytetårp                                                  113
                                                                          Kråketorp                                                
                                                                          Rijby                                                         115
                                                                          Kiöping                                                     116
                                                                          Dratorp                                                 
                                                                          Karlstorp                                                   117
                                                                          Lagortorp                                                  118
                                                                          Hallmyra
                                                                          Kjerstintorp = Kristentorp
                                                                          Marietorp
                                                                          Staftorp
                                                                          Östersätter                                                
                                                                          Lacktorp                                                    120
                                                                          Bergaquarn                                                121
                                                                          Berga                                                         122  
                                                                          Hagtorp                                                     123
                                                                          Walla                                                         124
                                                                          Lundby                                                      125
                                                                          Solberga                                                    127
                                                                          Fårsaby                                                     128

Sehlebo härad              Kiermbo sochn    Årby                                                         131
                                                                          Giärträ                                                       132
                                                           Läggesta                                                    133
                                                                          Swanesta                                                   134

Åkers härad                 Lenna sochn       Stämmetorp                                                135  
                                                                          Towesta                                                    
                                                           Rocklanda                                       137 et 138
                                                                          Salwarstorp                                                139
                                                                          Byringe                                                       140
                                                                         Norr Länna                                                  140
                                                                          Walnästorp                                                 143
                                                                          Granbohla                                                   145
                                                                          Mörtsiötorp                                                 dito
                                                                          Biörcketorp                                                 146
                                                                          Winterleed                                                   147
                                                                          Nääsbytorp                                                 dit
                                                                          Kimkebo                                                     150
                                                                          Pawelstorp                                                  dito
                                                                          Åsen                                                           151
                                                                          Stoorbråten                                                 dito
                                                                          Meerlunda                                                   153
                                                                          Gillisgården                                                  154
                                                                          Giölekierr                                                    155
Åkers                          Landbo = Länna Bråtorp                                                       154
                                                                          Åstorp                                                         156
                                                                          Lammatorp                                                  dito
                                                                          Åsängia                                                        dito
                                                                          Sandwijk                                                     158

                                   Wanszöö           Mora                                                           195
                                                                          Ellma                                                           197
                                                                          Skiälby i Härad socken
                                                                          Guttorp, Ekeby                                           
                                                                          Åtskillige byars engar                                   198
                                                                          Åseby                                                          199
                                                                          Kinger                                                          201
                                                                          Lagnöö                                                         202
                                                                          Wältesta                                                       203    
                                                                          Rote[be]by                                                   205
                                                                          En engh                                                        207
                                                                          Eneby                                                           209
                                                                          Onampngifwit                                               211
                                                                          Obeskrifwit                                                  212, 213
                                                                          Söder Årby och Hyfvene                              214, 215
                                                                          Askar                                                           217
                                                                          Plångesta                                                     
                                                                          Obeskrifwit                                                  218
                                   Stora Malma      Tibbela                                                        219
                                                                          Fugelöö                                                        220
                                                                          Wråå
                                                                          Brestugu
                                                                          Bresätter                                                     
                                                                          Äng till Steensiö                                            222
                                                                          Onampngifwit                                               223
                                   Fogdöö sochn    Wijk ock Löfwinge eng                                 224
                                                                          Onampngifwit                                               225
                                                                                                                                              227
                                                                                                                                              229
                                                                                                                                              230
                                                                                                                                              231
                                                                          Onampngifne {                                             233
                                                                                                                                              234                                                                                                                                                        237
                                                                                                                                              238, 239
                                                                                                                                              241
                                                                                                                                              242
                                                                          Lilla Wässby                                                243
                                                                                                                                              244
                                                                                                                                              246
                                                                          Onampngifne {                                             249
                                                                                                                                              250
                                                                                                                                              252

      Åkers                    Wanszöö                                                                               257
                                                                                                                                              258
                                                                                                                                              261
                                                                          Onampngifne chartor                                    263
                                                                                                                                              265
                                                                                                                                              269
                                                                                                                                              273

                                   Hälgeröö           Onampngifwit                                               275
                                                                          Dito                                                             277
                                                                          Nyble                                                          280   
                                                                          Onampngifwit                                               285

Alla deße fölliande byar kan                                     Biurstorp                                                      161
man eij sättia under någon wiß                                 Affra
sockn emedan man af siälfwa bo-                              Jettorp    Malma socken
ken eij hafwer någon efterrät-                                   Remna                                                        
telsen men af fol. 164 synes som                               Steneta
det skulle wara Mallm sochn                                    Skräppetorp                                                 162     
uti Oppunda härad                                                   Brotorp    Stora Malms socken                  
                                                                          Steensiö                                                       163
                                            Stora Malms      Kiersätter                                                     165
                                                                          Jälcksätter
                                                                          Ransiöhult
                                                                          Strökierr
                                                                          Giersnääs                                                  

Beskrivning till                                                     Säby                                                             169    
motstående hemman                                              Täppa                                                         
och lägenheter i Stora                                            Bångeboda                                                   170
Malms, Västra                                                       Siögiöhl
Vingåkers, Östra Ving-                                            Låcketorp                              
åkers och Österåkers                                              Præste och Klåckarebohlet                           171
socknar återfinnes                                                 Ettersta = Ättesta                                          173 
å fol. 286.                                                              Backa                                                        
                                                                          Skogen                                                        174
                                                                          Wässtorp                                                     175
                                            Österåkers sokn Råå                                                            
                                                                          Laggarbo                                                     176
                                                                          Torp                                                            177
                                                                          Smedstorp             ?                                    178  
                                                                          Tooktorp               ?
                                                                          Grösbohl                                                      179
                                                                          Walltram                                                     
                                                                          Hegiöhl                                                         181
                                                                          Nyckelboda
                                                                          Blomsterhult8
                                                                          Kråkan
                                                                          Ascke
                                                                          Fröswij 
                                                                          Berga                                                           182
                                                                          Nederkulla                                                   183
                                                                          Forsby                                                         185
                                                                          Falcketorp            Österåker                       

                                                 Västra Östra9  Åtorp                                                           187
                                                             Östra    Lilla Forssa                                                 
                                                             Västra  Snårn                                                           189
                                                             Västra  Edhe
                                                             Västra  Österby
                                                             Östra    Skalltorp
                                                             Östra    Husmanstorp                                               
                                                             Västra  Kiäbbetorp                                                  190
                                                             Västra  Gunnelstorp
                                            Vingåker Västra  Saaltorp
                                                             Västra  Sättratorp      
                                          Västra eller Östra? Olstorp                                                         191 
                                                              Östra   Mörckhulta
                                                              Östra   Kierstorp                                                     
                                                              Västra Märsiö                                                          192
                                                              Västra Dahl                                                              193
                                                              Västra Siögetorp
                                                              Västra Giöketorp                                                    
                                                              Västra Uppebärga                                                    194 
                                                              Västra Wittorp
                                                              Västra Brotorp                                                                        

 
1 Efter sidhänvisningarna 2–84 är det skrivet 1647 & 1648 anno i marginalen.
2 D.v.s. Fröslunda.
3 Förklaringen är tillskriven med blyerts, så även andra förklaringar nedan, vilket härefter inte kommer att kommenteras.
4 1641 skrivet i marginalen.
5 Sista raden senare tillagt med blyerts.
6 D.v.s. Åkers
7 D.v.s. Åkerby
8 Korrigerat från Blomstergiählet               
9 Östra är överstruket.