C4:48

Notarum Explicatio
 
S littera                                Kulesta tårp ¼ dels krone
                                           på Kulesta ägor belegit
 
T littera                                Vthsädhe                 1 ¼ tunna
 
V littera                               Vthsädhe                 1 ½ tunna
 
X littera                               - ” -                        1 3/8 tunna
 
Y littera                               Ängh                       20 laß
 
 
Z littera                                Älmortårp krone ¼ dels på Åppeby
                                           ägor belägit
 
4 zy<p>hra    Vthsäde                                      1 ½ tunna
 
5 zyphra        Vthsädhe                                     2 tunnor
 
6 zyphra        En vret i ängen                            10 000 quadrater
 
7 zyphra        Ängh                                          25 laß
 
(Karttext:)
Bråängen hård vall
Nyängen
Kälangen till Älmora tårp
Kärr
Lind
Hård vall
Backa
Till Älmortorp Väster ängen vidh nampn
Änd hagen till Kulesta tårp skarp hård vall
Kulesta ängen till Kulesta tårp släät hård vall
Kulesta ägor gränsa emot.