C4:1


Mälby crone är 8 öre land
ähr befunnit vthsädhe på gärdett
vthi norr 9 6/8 tunna, des litera A de-
monstrerar, öre jord i begge gerden,
wästre södre gärdett är tillräknat
tunneland 9 ½ tunna. Sub B.
                      Summ<a> 19 ¼ tunna
Engh sub C litera – 42 laaß
godtt höö, god skogh och mulebeet
sammeledes fiskie, godtt i Båfuen
Ligger på Söderby ägor
 
(Karttext:)
Här tager Simora engh wed
Mälby lil ängh
Lacus Båffven
Igen lagdt
Lind
Igen lagd
Igen lagd åker
Lind
Skogz blanda lind
Scala ullnarum
Sörby egor emott tager här
Nykel ängen släät hård vall
Släät
Sörby[1] äng gränsar emot.
Kärr med måße vall


[1] Sorby ms