C4:10-11


(Rubrik:) Willåttingz häred, Årdala sochn
 
9 zyphra Niuss hammar krone gårdar,
två liggia i jordeboken för 7
öres[1] landh huarthera
 
1. Aff öster södre gärdet ähr till Norr
gården räknat vthsädhe 6 ½ tunna sub
G littera. Söder gården ähr och
aff samma gärdet och sub eadem littera
så mykit tillräknat, näml<i>gh 6 ½ tunna
 
2. Aff andre gärdet[2] i öster nårr ähr
begge gårdarna i hoop tillrechnat[3] tunne
landh 14 ½. H vthvisar figuren
 
3. En vret till Norregården sub I om
1 1/8 tunna
 
4. Till söder och en om 1 tunna sub K
 
Ängiar sub litteris L aff blöt
och hård val 78 laß   Gått fiskie,
tämligh mulebeth och skogh.
 
(Karttext:)
 
Willåttingz[4] häredt och Årdala sokn
Lil ängen
Igän
Betzhaga
Örjord
Igän
Lacus Båffuen
Lerjord
Kärr ängh släät
Finsta ägor gränsa emot.
Scala ulnarum


[1] ores ms
[2] gardet ms
[3] tillrachnat ms
[4] Willattingz ms