C4:102

Lycke tårp belegit på
krone almänningh i Malma sokn
går aff åhrligen 2 dagz värken
befunnit åker i hoop 3 ¼ tunna
sub littera H
Ängh sub K till 9 laß
 
(Karttext:)
Kärr till Lycke tårp[1] med toffhvår iblandh
Hällån giöle till Lyketårp med stallar
Lindh
Tiänlig till åker
 
(Nedre rutan:)
Stör hult ¼ krone ligger
på kronealmänningh i Malma
sokn och befinnes vthräkningh
som föllier.
 
Fförst sub littera A 2 tunnor
Andra sub B littera 1 5/8 tunna
 
Ängh C demonstrerar 33 laß
 
Nödtårfftigh[2] annor lägnheet
i skogh almänningen[3] så som
och till[4] detta Öffre tårp, fiskie
intet
 
(Karttext:)
Tiuck skogh med bråtta
Giöle
Giöle
Hård vals ängh till Stör hult med biörke skogh ibland
Sand jord i både gärden
Bärgh[5]
Lindh
Tiuk skogh och bärgh


[1] tarp ms
[2] Nodtårfftigh ms
[3] almanningen ms
[4] till skrivet ovanför överstruket ms
[5] Bargh ms