C4:106


Naffvesta skatte 6 öreslandh
i Dunker sokn.
 
Når gärdet[1] ähr vthräknat till 11
tunnelandh sub O littera
 
Wäster gärdet tillräknat sub P littera
10 tunnor mojord med bra blandat både
                              Summa ähr 21 tunna
 
Als ängh ond och god 52 laß sub
Q littera
 
Godh skogh med ander tilhörande lägnheet
till byen
 
(Karttext:)
Bysens skogh och betz mark
Odugeligh måßa
Hälvitis karret[2]
Bråhåffde ängh rundt, skatte
Hård vals ängh med biörkeskogh föga bärande
Betz haga
Mojordh
God bärande ängh[3]
Måßa
Moo med lerblanda jord
Vadesta by
Lacus Skundrn
Här möter Bråhåffde[4] fiskie watn
Myran vid nampn slät ängh
Sundby tager emot ängh
Stenigh hårdvall[5]
Kärr


[1] gårdet ms
[2] dvs. kärret
[3] barande angh ms
[4] Brahåffde ms
[5] hardvall ms