C4:107


Waßbro krone 6 öres land
befunnit vthsädhe[1] sub zyphra 8 på
första gärdet[2] 7 tunnor
 
Andra ähr tilräknet[3] sub 6 zyphra
6 ½ tunna stark lerjord i bägge
 
En vret om 8400 quadrat sub 4 zyphra
 
Äänghiar tilräknade sub zyphra 5
aff skarp hård vall 49 laß.
 
God mulebeth och tarffve skogh
 
Intet fiskie, en ängh inne med frälse
om 49 000 quadrat sub zyphra 9
 
 
Siö ändan krone ¼ dels
hafver åker i första gärdet[4] sub K littera
1 6/8 tunna
 
Andra befunnit 1 3/8 tunna sub L
littera mojord i både
 
Ängh sub M 27 laß.
 
Belegit på Vas bros krone
ägor
 
(Karttext:)
Backa
Skarp hård vall något små skogh iblandh
Backa
Täckmåß ängen
Stubbigh släät hårdvall
Sänkt
Prästegårdz egor tager emot
Waßbro frälsegårdz ägor finnas pag. 22
Frelsegårdz ängh[5] och åker emot
Kronegårdz lillängh
Hårdvall
Skarp hårdvall i Stor ängen
Bärgh och skogh
Bärga åker och ängh emot frelse
Till Siöändan ängh bråtigh och skogh ibland
Backa
Betzhaga
Tiuk skogh
Skogs backa
Törbotårp ängien till bägge gårdera i Wasbro
Scala ulnarum


[1] vthsadhe ms
[2] gardet ms
[3] tilraknet ms
[4] forsta gardet ms
[5] angh ms