C4:110

(Rubrik:) Willåttingz häredt och Dunkers sokn belegne affmätte 1638
 
Stubbekärr ½ gärds skatte
hafver åker sub P littera 3 tunnor,
vthi det andra ähr befunnit
tunna 2 7/8 tunna sub Q littera,
ängiar 30 laß, K
demonstrera.
 
(Karttext:)
Tiuck biörke skogh och bärgh[1] ibland
Hård vall med små skogh
Haga
Kärr
Till åker tiänligh
Ekeby ängh emot
Tiuk skogh och bärgh[2] ibland
På denne sida tager Mälby egor emot frelse
Hårdvals ängh till Stubbekärr
Bärgh
Vthängz ängen till Stubbe kiärr
Giöle
Bärgh
 
(Nedre rutan:)
Nolången ¼ krone på Ekeby
ägor belägit
befunnit åker sub littera R
2 5/5[3] tunna i hoop
Ängh sub S littera 14 laß
 
(Karttext:)
Mojord
Mälby ägor emot
Ängh till Stor Nolången slät
Nolången


[1] bargh ms
[2] bargh ms
[3] Sic