C4:111

 
Prestegårdz vthräkningh i
Dunker
 
Befunnit vthsädhe[1] på nårr gärdet sub
littera A 11 tunnor stark lerjordh i både
 
Södre gärdet haffver tuntaal sub B
littera 14           Summa ähr 25 tunnor ihoop
 
Ängiar tilräknade aff hård och blöt
wall 77 laß. Sub C litteris
 
Annor nödtårfftigh lägnheet, så när som
fiskie
 
(Karttext:)
 
Väster ängen
Dunkers by emot frelse och krone
Kalff haga
Öster ängen slät stenigh hård vall
Släät
Kiörka
Här[2] tager Vasbro emot både[3] krone och frelse
Backa
Skarp hård vall med tunn skogh iblandh
Betz haga
Bärande hård vall
Kärr något måßigh
Kärr
Bärga änge tager emot ähr frelse
Lijthen bäck
Scala ulnarum[1] vthsadhe ms

[2] Har ms

[3] bade ms