C4:112-113

 

(Rubrik:) Wthi Willåttingz häredt[1] och Dunker sokn belägne, affmättes 1638
 
Nääs 3 gårdar, skatte 2, krone ½ gärdz
Stångmhål hafuer krone gården 2 på
huar teegh och bägges skatte i hop 10, huar
dera fem
 
1                    Befunnit vthsädhe till bägges skatte gårdarna i
                      hoop nämligh 15 tunnor 7 ½ huardera sub zyphra 16 uthi
                      nårr gärdet.                                                Till krone stångtaal
                      tilräknat 5 ½ tun<n>a sub eadem zyphera,
                      aff tunnelandh öffuer heele gärdet 20 ½ tunna
 
2                    Till deet andra gärdet lijka stoor
                      vthräkningh giffvit effter huars portion
                      sub zyphra 15
 
3                    Aff 120 laß änghin sub zyphris 12 komma till
                      bägge skatte i hoop 100 laß och krone aff samma ängiar effter stångtaalet
                      20 laß, deß förutan ähre skatte bägges tilräknade[2] sub
                      zyp<h>ris 13 figurerna 43 laß, till krone här öffver[3]
                      sub zyphra 14, nämligh 11 laß, gått fiskie, skogh och mulebeth till nödtårfften
 
 
(Karttext:)
 
Till krone gården[4]
Quarn kärret till skatte gårdarna
Backa
Giöle
Tiuk skogh
Når ängien[5] till alla tre gårdarna
Scala ulnarum
Giöle
Giöle
Skogh
Giöle
Ängh till kronegården
Måßa      
Nyängien till bägge skatte gårdarna
Giöle
Giöle
Backa
Lind
Backa
Betz haga med bärgh och skogh uthi
Lind
Nääs
Betz haga med bärgh och skogh uthi
By ängen släät med kiälsågh blandh
Slät ängh[6] ähr något måßigh[7]
Giöle[8]
Stark lera i båda gärden
Öster ängen vid nampn
Lacus Dunkern vtanföre
Giöle
Giöle[1] haredt ms
[2] tilraknade ms
[3] offver ms
[4] Häreftersvårläst ord som synes struket ms
[5] angien ms
[6] angh ms
[7] masigh ms
[8] Giole ms