C4:114


Quarn ängen ähr[1] skatte ¼
belägit på Ekeby ägor
hafuer åker sub D littera
i första[2] 2 tunnor mojord
Det andra 1 ½ tunna sub
E littera
Ängh[3] sub H littera 25 laß
medelmåttigdt höö
 
(Karttext:)
Lind
Quarn ängz ängh
Slät
Hård vall med steen och stubbar i blandh
Bärgh och skogh
Hård vals ängh med något skogh
 
(Nedre rutan:)
Skatt ¼ dels
ligger på Ekie by ägor
hafuer åker sub B till
1 ½ tunnelandh, ängh 12
laß sub C littera
 
(Karttext:)
Kärr
Kärr
Nolången vid nampn
Igän lagdt
Slät ängh
Bärgh och skogh
Slätt
Kärr


[1] ahr ms
[2] forsta ms
[3] Angh ms