C4:115


Gropetårp ¼ dels skattehemman belegit
på Bråhaffde ägor i Malma sokn[1]
Befunnit vthsädhe på första[2] åker
sub littera P 2 5/8 tunna,
på det andra sub R - 2 tunnor
Ängh 21 laß sub I littera
 
(Karttext:)
Scala ulnarum
Sandjord
By ängen till Gropatårp med tunn skogh iblandh
Åker tårp mo skatte
Backa
Biörke tårp emot frelse
Biörke tårps ängh[3]  
Till Gropatårp stubbigh iblandh
 
(Nedre rutan:)
Staffdaal krone
¼ dels på Alms ägor
belägit
hafuer vthsädhe[4] i första[5]
gärdet[6] 1 6/8 tunna
sub N littera,
vthi det andra sub O
vthsäde 1 3/8 tunna
Ängh 6 laß sub
K littera
 
(Karttext:)
Giöle
Näls kärret till Gropetårp
Hagan släät till Gropetårp
Öster ängen till Staffdal
Backe
Lind
Släät
Till åker tiänligh
Till åker tiänligh
Lindh
Till Staff daal slät ängh
Bergh och giöle


[1] i Malma sokn troligen senare tillskrivet
[2] forsta ms
[3] angh ms
[4] vthsadhe ms
[5] forsta ms
[6] gardet ms