C4:12

Nummero 4 Wänstran fiärdedels crone
 
1. Befunnit vthsädhe vthi öster gärdet
3 ¼ tunna sub littera M
 
2. Vthi nårrgerdet 2 ½ tunna befunnit sub
N litera, i begge gerden örjordh.    Summa 5 ¾ tunna
 
Äng medelmåttigh medh hård vall till 27
laß sub O litera                                          Gått fiskie,
tämligh mulebeth och skogh.
 
 
(Karttext:)
Något skogigh hårdvals[1] ängh
Vänstran
Lacus Vänstran ähr insiö
Bärgh och skogh
Betzhaga


[1] hardvals ms