C4:120b


(Senare tillskrivet)
(Rubrik:) Fleen sockn
 
Kiörckiobol Brogetorp Nyble ock Quargiöhle                       30
Årresta                                                                               121
Fleen                                                                                  122
Östertorp                                                                            123