C4:121


(Rubrik:) Willåttingz häredt Flen sochn

 
Notarum Explicatio
 
X                   littera             Årresta 6 öres land
                                           skatte fulgärdz.
 
N                   littera             Befunit vthsädhe på första
                                            gärdet 4 ½ tuna
 
O                   littera             9 ½ tunna det andra sand och sten jord
 
P   littera        Det tredie 6 tunnor
 
Q  littera        Ängiarna 93 laß.
 
 
                      God skoogh och mulebet, gått
                      fiskie för sina ägor.
                      Lägenhet att förbättra[1] både åker
                      och ängh
 
(Karttext:)
Ängh sänch 33 600 quadrater
Orhammars siön
Ekeskogh med ängz wall ibland
Slät och godh hårdvals ängh 270 320 quadrater
Lilsiön
Ängh
Godh ängh
Siö ängen
Backa
Godh ängh slät
Aff denne plan kan bliffwa både åker och ängh
Åstårp ägor möta
Nyble ägor möta
Igän lagd åker
Haga
Hästeängen 112 000 quadrater
Öfuer ängen
Salesta frelse åker gränsar mot
Fleens ägor taga vid
Lindh
Lind
 
(Under karttexten:) I 4


[1] forbättra ms