C4:124


(Rubrik:) Willåttingz häredt Fårsa sokn
 
                Notarum Explicatio
 
N littera                               Spånga twå gårdar, en chrone
                                           den andra frelse, chronegården haffver 7
                                            öresland och 7 stänger på huar teegh, frelse
                                            haffver 8 stänger.
 
R littera                               Utsädhe på första gärdet till chronegår-
                                           den ifrån frälse 5 ¼ tunna
 
S littera                                Det andra tilräknat 5 ½ tunna
 
T littera                                En wreet wid almänna[1] wägen ½ tunna
 
V littera                               Ängen till räknat 37 laß

                                          
Nödtårfftigh betsmark och skogh, gått fiskie
                                           uti Uren och annor städes, en ödelagd quarn
 
(Karttext:)
Siö kierre 42 500 quadrater
Kiär 26 855 quadrater
Valkerre 35 344 quadrater
Medh buskeskogh
Slät hårdwals ängh 250 932 quadrater
Medh buskeskogh och kiär
Lind
Betz haga
Ängh 50 700 quadrater Öster ängen
Frälse, krone
Lacus Uren
God jord
Lind
Wäster ängen kallas Kiär ängh 171 500 quadrater
Ängh medh ekeskogh


[1] almanna ms