C4:126


 
(Rubrik:) Mädlösa sochn
 
Byiar                                                                    Folio
 
(Senare tillskrivet:) fol. 127, 128, 129, 130 äro obeskrifna
 
Baggetorp                                                            131
Suntorp och Mädelösa                                         132-133
Jelmskyll och Broonäs                                          134
Wägre Östertorp[1]                                        135
Fårßtorp och prästegården                                    136-137
Hyddebroo och Doffs näßen                                 138
Hutternääs                                                            139
Skougz torp                                                          139
Staffwe                                                                 140-141
Sätertorp och Gårgehålmen                                    142
Holmsiö, Witter gatun och Magetorp                     143
Kramnäs                                                               144-145
Kramnäs torp Nästorp[2]                                146
Rökärr                                                                  147
Rämna                                                                  148-149
Hedeby                                                                 150
Ölmstorp                                                               151
Flenemo                                                                152-153
Sortorp och Högtorp                                            154
Kil                                                                        155
Pålskällen[3] och Floss[4] holmen              158
En obeskrifuen charta                                            155 et 156[5]
 


[1] Östertorp senare tillskrivet.
[2] torp och Nästorp senare tillskrivet.
[3] Pålskallen ms
[4] Ändrat av senare hand från Påls.
[5] Sista raden senare tillskriven.