C4:127

(Ramar för NE finns, men text saknas)
 
(Karttext:)
 
Bärgh[1] och skogh
Ängh
Bärgh
Rokärret till Rams bäken medh skogh och måsa vallar
Ängh backa
Släät ängh
Ängh backa
Scala ulnarum


[1] Bargh ms