C4:128-129


(Rubrik:) Willåttingz häredt och Mädelösa sokn affmät 1637
 
(Ramar för NE finns, men text saknas)
 
(Karttext:)
 
Ståk ängen skatgärdz alena