C4:13


5 zyphra Buttorp fiärdedels crone
hafuer vtsäde på öster gärdet
2 tunnor, ziphra 1 påpekar.
Westre gärdet 2 1/8 tunna vtsäde
Zijphra 2 vtwijser figurn.
     Summa 4 1/8 tunna
 
Engh tilräknat 20 laß, som
zyphra 3 vtwijser.
Fögha skogh och mulebeete, ligger
på Skiälby ägor.
 
(Karttext:)
Lind
Lind
Hård vals ängh
till Butårp
Scala ullnarum
 
(Senare påskrift:) I 4